Wymiana licznika prądu – kiedy i jak to przebiega?

Licznik prądu można znaleźć w każdym domu, mieszkaniu i przedsiębiorstwie. Jego zadaniem jest odnotowywanie zużycia prądu w danym budynku czy lokalu. Czasem jednak urządzenie to wymaga wymiany. Warto zatem dowiedzieć się, kiedy taka wymiana jest konieczna i jak przebiega, a także jaki to będzie miało wpływ na korzystanie z energii elektrycznej.


Kiedy dokonuje się wymiany licznika prądu?

Licznik energii elektrycznej https://www.innogy.pl/pl/dla-domu/obsluga-i-pomoc/licznik-bez-tajemnic może zostać wymieniony z kilku powodów. Pierwszym z nich jest upłynięcie terminu legalizacyjnego licznika. Zwykle z takim wnioskiem występuje zakład energetyczny. Kolejny powód wymiany licznika to jego oczywiste uszkodzenie, które miało miejsca na przykład podczas remontu.

Ponadto wymiany licznika dokonuje się bardzo często w przypadku jego awarii. Stwierdza się ją na podstawie niewłaściwych odczytów w sytuacjach, kiedy licznik pokazuje nietypowe (znacznie wyższe lub niższe) zużycie w czasie, kiedy zwykle jego poziom był zupełnie inny. Oczywiście takie stwierdzenie powinna poprzedzić kontrola licznika przez uprawioną do tego osobę. Jeżeli podejrzewamy awarię, należy się zgłosić do swojego dostawcy prądu.

Jak wygląda wymiana licznika prądu?

Licznik prądu wymieniany jest przez osobę do tego uprawioną, czyli montera z zakładu energetycznego. Wymiana odbywa się w następujących krokach:

  • wyłączenie zasilania w całym domu,
  • spisanie stanu licznika przed wymianą,
  • demontaż starego, niesprawnego lub uszkodzonego urządzenia,
  • instalacja nowego licznika,
  • spisanie stanu nowego licznika,
  • założenie plomby będącej gwarancją, że nikt nie będzie majstrował przy liczniku,
  • włączenie prądu i weryfikacja działania licznika,
  • przekazanie dokumentów potwierdzających wymianę licznika.

Cała wymiana licznika trwa nie dłużej niż pół godziny

Wymiana licznika a koszty prądu

Nie trzeba się obawiać, że wymiana licznika wpłynie na nasze rachunki za prąd. Jego wymiana nie wiąże się ani ze zwiększeniem zużycia prądu, ani ze zmianą taryfy. W związku z tym nie ma żadnego wpływu na koszt energii.

Comments are closed.