Taryfa G11 – najczęstszy wybór klientów indywidualnych

Liczby nie kłamią – taryfa G11 to opcja najczęściej wybierana przez odbiorców indywidualnych. Z czego wynika tak duża popularność tej właśnie taryfy? Z jej uniwersalności. Gwarantuje ona odbiorcy stałą cenę energii elektrycznej, bez względu na dzień tygodnia, porę dnia czy godzinę na zegarze.

Kto może korzystać z taryfy G11?

Wszystkie taryfy z grupy „G” są adresowane przede wszystkim do klientów indywidualnych (litera „G” jest skrótem od „gospodarstwa domowe”). Mogą z nich (w tym z G11) jednak korzystać także inni odbiorcy, m.in.:
– lokale o charakterze mieszkania zbiorowego (np. akademiki, internaty),
– jednostki wojskowe,
– plebanie i klasztory,
– domy opieki społecznej,
– domy dziecka,
– placówki dyplomatyczne.

Na podstawie taryfy G11 można również rozliczać zużycie prądu w:
– domkach letniskowych i altanach,
– kempingach,
– garażach indywidualnych odbiorców,
– pomieszczeniach gospodarczych, przynależnych gospodarstwom domowym (np. komórki lokatorskie),
– częściach wspólnych budynków mieszkalnych w typie domów wielorodzinnych (m.in. oświetlenie klatek schodowych i korytarzy, zasilanie hydrofornii i węzłów cieplnych)

Jedynymi ograniczeniami zawarcia z elektrownią umowy o rozliczaniu się w taryfie G11 jest to, że maksymalna moc poboru nie może być większa niż 40 kW oraz to, że prądu nie można używać na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej.

Dla kogo opłaca się taryfa G11?

Taryfa G11 ma charakter rozliczenia jednostrefowego, tak więc odbiorcę przez cały czas obowiązuje jedna stała stawka za kilowatogodzinę (kWh).

 

Jak wynika z powyższego, niewątpliwą zaletą tej taryfy jest jej prostota. Nie musisz pamiętać, w jakich godzinach obowiązują Cię stawki „dzienne”, a w jakich „nocne” i podporządkowywać całej swojej aktywności temu, co w danej chwili pokazuje licznik prądu – w G11 płacisz cały czas tyle samo!

Taryfa ta powinna być pierwszym wyborem dla odbiorców, których zużycie prądu jest stałe. Nie chcą lub nie mogą oni używać urządzeń energochłonnych przede wszystkim w godzinach wieczornych. Nie planują również używać prądu w celach grzewczych (w takim wypadku lepszym rozwiązaniem będą dla nich taryfy dwustrefowe).

Comments are closed.