Efektywność energetyczna alternatywnych źródeł energii

W dzisiejszym świecie, przy rosnącej konsumpcji i wynikających z niej ograniczonych zasobach energii, rozwój technologii pozyskiwania energii z alternatywnych, odnawialnych źródeł nabiera tempa. Są to przede wszystkim energia słoneczna, wiatrowa, geotermalna, fal i pływów morskich.

Obecnie alternatywne źródła energii są już powszechnie stosowane do rozwiązywania problemów związanych z zaopatrzeniem w energię nie tylko na skalę przemysłową, ale także w sektorze prywatnym. Dostępność technologii pozyskiwania energii z niewyczerpalnych źródeł i efektywność energetyczna umożliwia budowę niezależnych energetycznie domów z przyjazną dla środowiska infrastrukturą w odległych rejonach oraz rozwiązywanie problemów zaopatrzenia w energię w istniejących obiektach.

Rodzaje alternatywnych źródeł energii

Alternatywne źródła energii, takie jak światło słoneczne i energia wiatru są wykorzystywane do zaopatrzenia w energię i podgrzewania wody, a ciepło geotermalne z ziemi jest wykorzystywane do ogrzewania i chłodzenia budynków.

Konwersja energii słonecznej na elektryczną odbywa się za pomocą płytek fotowoltaicznych wykonanych z krzemu, najbardziej rozpowszechnionego pierwiastka na naszej planecie. Panele słoneczne oparte na płytkach krzemowych mają długą, ponad 25-letnią żywotność i w zależności od technologii produkcji zachowują do 80% sprawności przez cały okres użytkowania. Ilość energii otrzymanej z paneli słonecznych jest różna i zależy bezpośrednio od lokalizacji oraz aktywności słonecznej w poszczególnych porach roku. Sprawność przetwarzania energii przez panele słoneczne wynosi do 20% i zależy od technologii ich wytwarzania oraz czystości krzemu. Technologia rozwija się bardzo szybko, a wskaźnik efektywności energetycznej stale rośnie.

Turbiny wiatrowe mogą być wykorzystywane do wytwarzania energii elektrycznej na obszarach o wysokiej średniej prędkości wiatru lub w okresach niskiej aktywności słonecznej. Sprawność przetwarzania energii wiatru nie ustępuje sprawności instalacji słonecznych, ale zależy od lokalizacji obiektu i prawidłowo obliczonego potencjału terenu.

Geotermalne ciepło gruntowe jest również szeroko stosowane do ogrzewania budynków. Pompy ciepła umożliwiają pozyskanie ciepła z otaczającego środowiska — ziemi, wody lub powietrza. Zimą ciepło geotermalne wykorzystywane jest do ogrzewania budynków, a w miesiącach letnich może skutecznie odprowadzać ciepło, wytwarzając klimatyzację.

Alternatywne źródła energii — efektywność energetyczna ich wykorzystania

Efektywność energetyczna wykorzystania każdego alternatywnego źródła energii zależy bezpośrednio od regionu, w którym zostanie ono zainstalowane. Jakościowy monitoring potencjału energetycznego pozwala na określenie odpowiedniej technologii i obliczenie jej zwrotu na lata do przodu, a także wyklucza błędy związane z cechami regionalnymi.

Oczywiście początkowej ceny domu niezależnego energetycznie, z przyjaznymi środowisku, odnawialnymi źródłami zasilania, nie można dziś nazwać niską, ale po dwóch do pięciu latach eksploatacji alternatywne źródła energii w pełni zwracają swój koszt i przynoszą wymierne korzyści finansowe na długie lata. Nie powinniśmy zapominać o przyjazności alternatywnych technologii energetycznych dla środowiska. Instalacje solarne, wiatrowe nie powodują szkodliwych emisji do atmosfery, nie zanieczyszczają wody i są bezpieczne dla człowieka.

Comments are closed.