Rynek energii, gaz dla firm — co warto o nich wiedzieć?

Dążenie do stworzenia rynku energii opiera się przede wszystkim na przeświadczeniu, że zarówno wytwarzanie jak i sprzedaż nie mają charakteru naturalnego monopolu. Warto przy tym pamiętać, że mechanizmy rynkowe, w szczególności konkurencja między firmami energetycznymi, to najlepszy sposób na obniżenie cen energii.

Prąd elektryczny jako towar

Rynek energii rządzi się takimi samymi prawami jak inne rynki, jednak bez taniej energii żaden kraj nie będzie w stanie sprostać międzynarodowej konkurencji przemysłowej. Tym samym dane społeczeństwo nie osiągnie satysfakcjonującego poziomu życia, który można porównać z najbardziej rozwiniętymi krajami świata. Energia elektryczna przestała być traktowana jako dobro. Aktualnie jest po prostu towarem, a jej dotychczasowy odbiorca stał się zwykłym klientem.

Struktura rynku energii 

W poszczególnych krajach struktura rynku energii jest zależna od zasobności w złoża, a także od warunków wykorzystania naturalnych metod pozyskiwania energii. W Polsce prąd produkuje się w elektrowniach, elektrociepłowniach, a także, w niewielkim stopniu, z odnawialnych źródeł energii. Inne kraje z powodzeniem korzystają również z energii jądrowej lub takiej, która pochodzi z gazu ziemnego. 

Pozostając w temacie przyjaznej dla portfela energii (tej, bardziej oszczędnej), rozsądnym rozwiązaniem jest inwestycja w gaz dla firm. Więcej o tej, alternatywnej opcji można przeczytać na stronie Innogy, pod adresem: https://www.innogy.pl/pl/duze-przedsiebiorstwa/oferta/stala-cena-gazu.

Podstawowe produkty

Rynek energii oferuje przede wszystkim prąd i usługę jego przesyłu. Przy zakupie energii elektrycznej, klient bądź firma nabywa zatem zarówno energię, jak i jej dystrybucję.

Wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej

gaz dla firm

Wytwarzanie oraz związana z tym sprzedaż energii stanowią towar podlegający sprzedaży na rynku konsumenckim. Energia elektryczna jest zatem wytwarzana, a następnie kupowana przez pośredników i w ostatnim etapie sprzedawana klientom indywidualnym, przedsiębiorstwom, gospodarstwom rolnym i instytucjom.

Funkcjonowanie rynku w Europie

Funkcjonowanie rynku energii jest dość mocno ograniczone przez możliwości przesyłu energii. Kraje europejskie spełniające określone wymagania techniczne, w tym również Polska, tworzą wspólnie europejski system elektroenergetyczny UCTE. 

Comments are closed.