Elektromobilność w Polsce

Współcześnie walka z emisją gazów cieplarnianych, jest jednym z największych wyzwań, przed jakimi stoi ludzkość. Za emisję gazów cieplarnianych odpowiada oczywiście wiele czynników, ale do jednych z najbardziej istotnych zaliczamy transport indywidualny.

Elektromobilność – co to jest?

Elektromobilność, czyli przejście na transport oparty na samochodach elektrycznych, obecnie jest uważane za niezbędną zmianę, jaka musi zajść. Musimy jednak spojrzeć na zagadnienie elektromobilności w Polsce oraz na świecie z szerszej perspektywy niż tylko i wyłącznie slogany reklamowe producentów samochodów. Elektromobilność w Polsce oraz w innych krajach wiąże się z ociepleniem klimatu, ale również se smogiem.

Najważniejszą sprawą, jaką musimy poruszyć, jest kwestia tego, skąd weźmiemy prąd elektryczny, za pomocą którego będziemy ładować nasze pojazdy.

Źródła energii, za pomocą których będziemy ładować baterie pojazdów elektrycznych

Elektromobilność w Polsce stoi przed zdecydowanie większymi wyzwaniami niż w krajach zachodnich. Przede wszystkim musimy pamiętać, że niemal 90% energii elektrycznej w naszym kraju pochodzi ze spalania węgla kamiennego. Samochody elektryczne, które zaczną jeździć po naszym kraju, co prawda nie spalą benzyny czy oleju napędowego, ale jeśli nie zmieni się profil energetyczny Polski, to spowoduje to zwiększenie spalania węgla. Za eketromobilnością w Polsce, musi iść więc w parze transformacja energetyczna.

Auta elektryczne, a smog

Niezależnie od profilu energetycznego naszego kraju, samochody elektryczne będą w stanie mimo wszystko w znacznym stopniu umożliwić redukcję smogu. Po prostu auto elektryczne nie generuje tak zwanej niskiej emisji. Nawet jeśli prąd jest wytwarzany z węgla kamiennego, to pyły są emitowane w elektrowni przez komin w tak zwanej emisji wysokiej, która dla ludzi jest dużo mniej szkodliwa. Musimy również pamiętać o tym, że jeśli mamy takie możliwości, możemy instalować panele fotowoltaiczne, które umożliwią ładowanie naszych aut „zielonym prądem”.

Comments are closed.