Ekologiczna energia słoneczna coraz bardziej prestiżowa

Energia słoneczna to jedna z form OZE, umożliwiająca dywersyfikację energetyczną przedsiębiorstwa. Firmy, które coraz chętniej stawiają na rozwiązania ekologiczne, mogą starać się o dodatkowe fundusze, przeznaczone na realizację bądź modernizację systemów do wytwarzania energii odnawialnej. Jednym z przykładów takiego wsparcia jest Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach którego przedsiębiorcy otrzymają nawet 80 milionów złotych, także w 2021 roku.

Kolejna duża szansa na dofinansowanie dla przedsiębiorstw stawiających na OZE

Akces do programu można zgłaszać od 31 marca do 28 maja 2021 roku. Głównym celem naboru jest wyłonienie podmiotów gospodarczych, których inwestycje w OZE zostaną wsparte finansowo. Fundusze mogą zostać przeznaczone na dwa cele: modernizację dotychczasowych instalacji, bądź na budowę nowych systemów pozyskiwania energii słonecznej. Poziom dofinansowania ustalany jest zgodnie z zasadami pomocy publicznej. Program jest kolejną formą pomocy, skierowaną dla przedsiębiorstw stawiających na pozyskiwanie prądu z OZE, w tym z energii słonecznej. Ze względu na sytuację epidemiczną, składanie wniosków możliwe jest wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą systemu GWD udostępnionego w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Polska w europejskiej czołówce pozyskiwania energii słonecznej. Jak wyglądają perspektywy?

Raport Międzynarodowej Agencji Energetycznej z drugiej połowy 2020 roku wskazuje, iż inwestycje fotowoltaiczne w Polsce będą w najbliższym czasie nabierać na prędkości. Wskazuje się na duży udział nie tylko programów pomocowych, ale również i podmiotów bankowych. Te coraz chętniej oferują pomoc finansową w zakresie usprawniania i modernizowania instalacji fotowoltaicznych. Energia słoneczna jest zatem przyszłościowym kierunkiem, który niezwykle intensywnie rozwija się także w Polsce. Udział energii pozyskiwanej dzięki fotowoltaice w 2021, według wspomnianego raportu, zwiększy się średnio o kilka-kilkanaście procent w odniesieniu do okresu wcześniejszego.

Comments are closed.