Czym jest audyt efektywności energetycznej?

Energia elektryczna jest dużą składową (nawet do 20 %) stałych kosztów przedsiębiorstw. Duży wpływ na te koszty ma także klimatyzacja oraz ogrzewanie. Sposobów na obniżenie zużywanej energii jest bardzo wiele. Jednym ze sposobów poszukiwania oszczędności wewnątrz firmy jest audyt energetyczny.

Czym jest audyt efektywności energetycznej?

Zobowiązane do przeprowadzania audytu energetycznego są duże przedsiębiorstwa, zatrudniające ponad 250 pracowników oraz notujące obrót większy niż 50 milionów euro rocznie. Firmy mniejsze, niespełniające tych wymogów są zwolnione z tego obowiązku. Nie oznacza to jednak, że dla tych firm audyt efektywności energetycznej nie jest opłacalny.

Wspomniany wyżej audyt efektywności energetycznej jest specjalistycznym badaniem, którego zadaniem jest sprawdzenie, czy przedsiębiorstwo efektywnie wykorzystuje energię. Chodzi zarówno o energię elektryczną, ale także klimatyzację oraz gospodarkę ciepłem. Audyt może przeprowadzić certyfikowany audytor z wyspecjalizowanej w takich przedsięwzięciach firmy zewnętrznej.

Jak przebiega audyt efektywności energetycznej?

W celu przeprowadzenia audytu w swojej firmie należy nawiązać współpracę z zewnętrzną firmą oraz wyznaczyć koordynatorów, czyli osoby odpowiedzialne za współpracę z audytorami. Przedsiębiorstwo, w których wykonywane jest badanie, musi przygotować odpowiednią dokumentację, ułatwiającą przeprowadzenie badania.

W wymaganych dokumentach powinny się znaleźć:

  • informacje o stylu pracy przedsiębiorstwa oraz przeznaczeniu poszczególnych budynków,
  • informacje o wykorzystywanych urządzeniach oraz instalacjach,
  • faktury za paliwo energetyczne oraz media.

Następnym krokiem jest wizja lokalna, w ramach której audytorzy odwiedzają wszystkie budynki firmy, sprawdzając ich infrastrukturę. Sprawdzeniu podlegają instalacje grzewcze, chłodnicze oraz elektryczne. Do pomiarów wykorzystuje się profesjonalny sprzęt, np. luksomierze, analizatory elektroenergetyczne oraz kamery termowizyjne. Badaniu może zostać także poddany skład spalin. Zebrane w trakcie badania dane są podstawą do wykonania analizy efektywności energetycznej oraz sporządzenia raportu.

Raport z badania zawiera nie tylko wyniki badania, ale także potencjalne możliwości zmniejszenia kosztów ponoszonych na energię. Odpowiednie zoptymalizowanie rozwiązań może prowadzić do oszczędności w rzędach kilku, a nawet kilkudziesięciu procent, co w skali roku składa się na widoczne oszczędności.

Comments are closed.