Co należy wiedzieć o dostawcach prądu?

Wybierając dostawcę energii elektrycznej, tak samo jak w przypadku pozostałych usługodawców, warto kierować się czymś więcej niż tylko jednostkową ceną usługi. Ogromne znaczenie w tym przypadku ma również wiarygodność dostawcy, a także jego doświadczeniem w branży energetycznej. Podstawowe badanie wiarygodności poszczególnych dostawców wykonuje Urząd Regulacji Energetyki. Proces ten polega na wydawaniu koncesji na obrót energią elektryczną. Firmy, które dysponują właściwym zapleczem technicznym oraz finansowym mogą otrzymać taki dokument na okres dwudziestu lat.

Wybór solidnego dostawcy

Niezwykle istotnym elementem, który potwierdza wiarygodność i solidność dostawcy prądu jest także obszar jego działania, a także ogólna liczba klientów w stosunku do podmiotów konkurencyjnych. Informacje na ten temat można znaleźć między innymi na stronach URE czyli Urzędu Regulacji Energetyki. Decydując się na usługi konkretnego dostawcy prądu warto dokładnie przeanalizować jego ofertę i wziąć pod uwagę:

  • niezmienność cen w czasie,
  • okres wypowiedzenia,
  • wysokość opłat dodatkowych. 

Przede wszystkim, należy jednak pamiętać, że niższa cena prądu nie musi wcale oznaczać korzystniejszej oferty, Jest co najmniej kilka czynników decydujących o tym, czy warto wybrać konkretnego usługodawcę. Więcej informacji o tym znajdziesz tutaj.

Gwarancja niezmienności cen

dostawca prądu

Na początku należy się zastanowić, przez jaki okres ma obowiązywać umowa, a także jaki będzie sposób rozliczania kosztów. Biorąc pod uwagę nieustannie rosnące ceny prądu, z reguły najbardziej opłaca się wariant ze stałą ceną przez cały czas obowiązywania umowy. Podpisanie porozumienia na okres dłuższy niż rok stanowi pewnego rodzaju gwarancję niezmienności cen przez następne lata, ale prawdopodobnie będzie się to wiązało z wyższą ceną początkową.

Okres wypowiedzenia

Podpisując umowę warto się dowiedzieć czy po wygaśnięciu należy ją wypowiedzieć, czy też przedłuży się ona z automatu, a jeśli tak, to na jakich zasadach. Trzeba się przy tym upewnić, jakie są warunki potencjalnego wypowiedzenia umowy dostawcy prądu w sytuacji, gdy zostaje ona przedłużona na czas nieokreślony.

Wysokość opłaty handlowej

Podobnie jak gwarancja niezmienności ceny czy okres wypowiedzenia, ogromne znaczenie ma także wysokość opłaty handlowej, którą oferuje dostawca prądu

Warto sprawdzić czy jest ona niezmienna przez cały okres trwania umowny, czy może z biegiem czasu trzeba będzie płacić inną kwotę. 

Comments are closed.