Na czym dokładnie polega audyt efektywności energetycznej przedsiębiorstwa?

Należy mieć świadomość, że audyt efektywności energetycznej przedsiębiorstwa jest w najprostszym możliwym ujęciu raportem, którego zadaniem będzie określenie rzeczywistego zapotrzebowania energetycznego danej firmy czy wskazanie obszarów, w których możliwe jest osiągnięcie oszczędności energii.


Na czym dokładnie polega audyt efektywności energetycznej przedsiębiorstwa?

Warto wiedzieć, że omawiany audyt wykonywany jest na bazie aktualnych danych związanych z zużyciem energii w danej firmie. Nie można oczywiście zapomnieć o uwzględnieniu zużycia wspomnianej energii we wszystkich budynkach przynależących do przedsiębiorstwa. Konieczne jest także bardzo dokładne sprawdzenie pozostałych obszarów, które odpowiadają za zużycie energii przez firmę. Rekomendowane jest ponadto, by audyt bazował także na analizie kosztowej cyklu życia instalacji przemysłowych czy budynków. W ten prosty sposób możliwe będzie uwzględnienie oszczędności energii w zdecydowanie dłuższym przedziale czasowym.

Kogo dokładnie obejmuje obowiązek sporządzenia audytu energetycznego?

Należy mieć świadomość, że przeprowadzanie omawianego audytu energetycznego będzie obligatoryjne w przypadku firm, które średniorocznie zatrudniają ponad 250 osób. Godny uwagi jest również fakt, że wspomniany obowiązek będzie także dotyczył przedsiębiorstw, które mogą poszczycić się obrotem przekraczającym 50 milionów euro.

Co jednak grozi za zignorowanie obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego?

Należy mieć świadomość, że przedsiębiorcy, którzy niestety nie dopilnują wykonania omawianego audytu energetycznego w określonym czasie podlegają karze pieniężnej. Warto wiedzieć, że jej wysokość jest ustalana indywidualnie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. uwzględniane są takie kwestie, jak zakres naruszeń, możliwości finansowe podmiotu, powtarzalność. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że maksymalna kara może wynosić nawet 5% przychodu danej firmy, który został osiągnięty w poprzednim roku podatkowym.

Koniecznie trzeba mieć świadomość, że przeprowadzenie audytu energetycznego jest bardzo skomplikowanym procesem, który może trwać nawet kilka tygodni.

Comments are closed.