Co warto wiedzieć o stacjach ładowania samochodów elektrycznych?

Coraz częściej zarówno na prywatnych, jak i publicznych parkingach można trafić na stacje ładowania samochodów elektrycznych. Choć o ich istnieniu teoretycznie wiedzą wszyscy, to czy tak naprawdę zdają sobie sprawę z tego, jak są zbudowane i jaka jest zasada ich obsługi?

Rodzaje i przeznaczenie stacji ładowania samochodów elektrycznych

Dostępne obecnie stacje ładowania można podzielić na trzy grupy:

  • stacje wolne, czyli takie, przez które płynie prąd zmienny o mocy poniżej 11 kW AC;
  • stacje średnio szybkie, czyli takie, przez które płynie prąd o mocy na poziomie od 11 do 22 kW AC;
  • stacje szybkie, czyli takie, przez które przepływa prąd o mocy większej niż 50 kW DC.

Chodź dziś dostępne stacje ładowania samochodów elektrycznych można podzielić na trzy grupy, to jednak jak przekonują specjaliści, w najbliższych latach klasyfikacja ta ma zostać jeszcze bardziej rozszerzona. Docelowo mają się pojawiać ultraszybkie stacje, wykorzystujące w swoim działaniu prąd stały o mocy 100 kW oraz 300 kW.

W jaki sposób kierowca rozlicza się z korzystania ze stacji ładowania samochodów elektrycznych?

Współczesny rynek wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu klientów, oferuje możliwość wykorzystania bardzo różnych form płatności. Najprostszym sposobem pobierania opłat, a tym samym najczęściej wykorzystywanym jest zastosowanie terminala obsługującego karty płatnicze.

Jest on specjalnie wbudowany w stację, a jego działanie bazuje na wykorzystaniu aplikacji mobilnych. W zależności od typu stacji opłata naliczana jest za minutę usługi bądź ustalana jest stawka za każdą zużytą kWh energii elektrycznej.

Stacje ładowania a prawo

22 lutego 2018 roku weszła w życie ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Dzięki publikacji uporządkowano między innymi kwestie związane z rozwojem infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych w Polsce.

Z przepisów jasno wynika również, że przedsiębiorca prowadzący stację ładowania samochodów elektrycznych nie jest zobowiązany do pozyskania koncesji, która będzie mu pozwała na obrót energią elektryczną.

Comments are closed.